พันธกิจ
"เรามุ่งมั่นเป็นแหล่งผลิตต้นไม้ต่างประเทศ
เพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก"

Welcome to Avafarm888

เอวาฟาร์ม 888 เขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 888 หมู่ 5 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 25 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-500 เมตร โดยเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชไร่ทั่วๆไป ปี คศ 2000 เอวาฟาร์มได้เปิดใช้เป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานและทดลองการเกษตรหลากหลายรูปแบบ ถึงปี คศ 2015 เปิดเป็นฟาร์มผลิตต้นไม้ต่างประเทศหลากหลายสายพันธุ์

เอวาฟาร์ม 888 ได้พัฒนารูปแบบการลงทุนด้านการเกษตร ให้เข้าหลักวิชาการแบบบูรณาการ ใช้หลักการบริหารจัดการและใช้ทุกศาสตร์เข้ามาในการทำการเกษตร

ปัจจุบันเอวาฟาร์ม 888 เขาใหญ่เป็นฟาร์มต้นแบบ ด้านการลงทุนด้านการเกษตรสำหรับคนรุ่นใหม่และศูนย์การเรียนรู้สวนป่าสมุนไพรในพระราชดำริ จำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในภาคการเกษตรโดยใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ในการผลิตต้นไม้ต่างประเทศและแผนการลงทุนด้านการเกษตรอย่างบูรณาการ เพื่อนักลงทุนด้านการเกษตรรุ่นใหม่

เรามีโครงการรับซื้อคืนสำหรับนักลงทุนที่เข้าโครงการปลูกซิลเวอร์โอ๊คกับเรา จำกัด 10 ล้านต้นแรกเท่านั้น 

โดยเราคาดการณ์ความต้องการของตลาดส่งออกและใช้ในโครงการ EEC


บริการของเรา

วิสัยทัศน์ " "

จำหน่ายต้นไม้่ต่างประเทศ พร้อมบริการปลูก

ต้นไม้พันธุ์แท้ เมล็ดนำเข้า เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค ออสเตรเลีย

โครงการปลูกซิลเวอร์โอ๊คสำหรับนักลงทุน

ผลตอบแทนที่ดีตั้งแต่ปีที่ 2 โครงการลงทุนปลูกซิลเวอร์โอ๊ค และรับซื้อคืน

งานออกแบบภูมิสถาปัตย์

ออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ งานโครงการต่างๆ ด้วยต้นไม้

จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านและ ต้นไม้ลดฝุ่นPM2.5

จำหน่ายสินค้าเกษตร

ข้าวสูญญากาศ ไรซ์เบอรี่

บริการจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุนด้านการเกษตร

แนะนำที่ดินเพื่อการลงทุนด้านการเกษตร

วางแผนติดตั้งระบบเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ระบบปั้ม Solar cell

ติดต่อเรา

โปรดแจ้งชื่อ และหัวข้อที่สนใจในช่องว่าง จนท.จะติดต่อกลับหาท่านเร็วที่สุด หรือโทร 083-556-5550

Phone

083-556-5550

Address

เอวาฟาร์ม 888 เลขที่ 888 หมู่ 5
ต. พญาเย็น อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320

Socials