เอวาฟาร์ม 888 จำหน่ายต้นไม้ต่างประเทศจากออสเตรเลีย แอฟริกา ชิลี มาดากัสการ์ บราซิล เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค เกรวิลเลียโรบัสต้า โกลเด้นโอ๊ค เบาบับ บอทท่อนทรี ทีทรีออย องุ่นบราซิล

เอวาฟาร์ม 888 เขาใหญ่ 

“เรามุ่งมั่นเป็นแหล่งผลิตต้นไม้ต่างประเทศ 
เพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก”

ตั้งอยู่ที่ 888 หมู่ 5 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 25 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-500 เมตร โดยเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชไร่ทั่วๆไป ปี คศ 2000 เอวาฟาร์มได้เปิดใช้เป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานและทดลองการเกษตรหลากหลายรูปแบบ ถึงปี คศ 2015 เปิดเป็นฟาร์มผลิตต้นไม้ต่างประเทศหลากหลายสายพันธุ์

เอวาฟาร์ม 888 ได้พัฒนารูปแบบการลงทุนด้านการเกษตร ให้เข้าหลักวิชาการแบบบูรณาการ ใช้หลักการบริหารจัดการและใช้ทุกศาสตร์เข้ามาในการทำการเกษตร ปัจจุบันเอวาฟาร์ม 888 เขาใหญ่เป็นฟาร์มต้นแบบ ด้านการลงทุนด้านการเกษตรสำหรับคนรุ่นใหม่และศูนย์การเรียนรู้สวนป่าสมุนไพรในพระราชดำริ จำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในภาคการเกษตรโดยใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ในการผลิตต้นไม้ต่างประเทศและแผนการลงทุนด้านการเกษตรอย่างบูรณาการ เพื่อนักลงทุนด้านการเกษตรรุ่นใหม่

เอวาฟาร์มจำหน่ายต้นไม้ทั่วอาเซียน 10 ประเทศ เราเปิดรับนักลงทุนที่สนใจปลูกต้นไม้เชิงลงทุน