กิจกรรมที่เอวาฟาร์ม888

เยี่ยมเอวาฟาร์ม888 มีกิจกรรมอะไรบ้าง

Eva Foam
ชมต้นไม้กว่า 30สายพันธ์หายาก

ศึกษาต้นไม้ เช่น ชิมใบรางจืดป่า ,ทีทรีออย ,ต้นขาหมู, บลูกั้ม ความรู้มากมาย

Eva Foam
ชิมองุ่นบราซิล

เก็บองุ่นบราซิลจากต้น

Eva Foam
เลือกซื้อต้นไม้

ราคาพิเศษหน้าฟาร์ม รับข้อเสนอพิเศษ

ภาพกิจกรรมเดือน สค. 63